Podstawowa porada prawna 240 zł.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w drodze umowy z klientem, przy uwzględnieniu stawek wynikających z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Przykładowe stawki minimalne w sprawie cywilnej o żądanie określonej kwoty pieniężnej wynoszą przy wartości sporu:

do 500 zł – 90 zł;

powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.