Porada prawna 200 zł.

Za reprezentowanie w sprawie karnej, karno-skarbowej wynagrodzenie wynosi 200 zł do 500 zł za każdą rozpoczetą godzinę pracy.

Wysokość opłaty za stałą obsługę przedsiębiorców jest zależna od zakresu potrzeb klienta i waha się od 2.000 zł do 10.000 zł miesięcznie.

Sprawy sądowe:

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana w drodze umowy z klientem, przy uwzględnieniu stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. Dz.U.02.163.1348).

Dla przykładu stawki minimalne w sprawie cywilnej o żądanie określonej kwoty pieniężnej wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

do 500 zł - 60 zł

powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł

powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł

powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł

powyżej 200 000 zł - 7 200 zł

Działamy w miastach Katowice, Bytom, Tarnowskie Góry, Jaworzno, Częstochowa, Kłobuck, Sosnowiec.

Pocztówki oraz grafika ("Rozmowa z adwokatem" B. Vaulier, XIX w.) pochodzą ze zbiorów własnych.