zobacz
mapkę dojazdu
i dane kontaktowe

Adwokat - Jaworzno

Marcin Gut

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa :

  • prawo karne (obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powództwa adhezyjne, przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji karnych i kasacji),
  • prawo cywilne (sprawy o zapłatę, odszkodowawcze w tym w szczególności odzyskiwanie odszkodowań za wypadki komunikacyjne, przy pracy, błędy lekarskie, analiza i sporządzanie umów),
  • prawo gospodarcze i handlowe (zakładanie spółek , obsługa spółek itd.),
  • prawo pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie itd.),
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
  • prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu),
  • prawo rodzinne i osobowe (np. sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.),
  • prawo obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności), prawo administracyjne,
  • prawo podatkowe.

Windykacja należności, odszkodowania zobacz: www.odszkodowaniajaworzno.pl