Odszkodowania

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych to wiodąca specjalizacja kancelarii. Posiadam jako najpierw radca prawny a obecnie adwokat wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia należnych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz podmiotów, które ponoszą odpowiedzialność za określoną szkodę.

Pomagam w uzyskiwaniu:

  • odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych;
  • odszkodowania dla pieszych i rowerzystów, uczestników wypadków;
  • zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku;
  • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej;
  • odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie;
  • odszkodowania z umów ubezpieczeń (np. autocasco, ubezpieczenie na życie);
  • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Kancelaria uzyskała wielokrotnie wysokie odszkodowania za błędy lekarskie od Szpitali.