Służebności

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie ze sprawami związanymi ze służebnościami przesyłu (kilkaset spraw prowadzonych przed sądami na terenie całego kraju). Pomagam w dochodzeniu roszczeń właścicieli nieruchomości od przedsiębiorstwa przesyłowego, które obciąża grunt infrastrukturą przesyłową (energia elektryczna, gaz, wodociągi, urządzenia telekomunikacyjne) żądając od przedsiębiorcy:

  • likwidacji lub przeniesienia infrastruktury przesyłowej poza granice nieruchomości,
  • odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości związanej z istnieniem służebności,
  • wykupu nieruchomości w związku z wyłączeniem jej z użyteczności,
  • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu.

Skutecznie doprowadziłem do zasądzenia wysokich wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości.