Windykacja

Kancelaria Adwokacka świadczy od wielu lat kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych polegającą na:

  1. prowadzeniu korespondencji przedsądowej z dłużnikami (wezwania do zapłaty),
  2. prowadzeniu rozmów i negocjacji z dłużnikami oraz przygotowywanie projektów ugód w przedmiocie spłaty należności,
  3. przygotowaniu pozwów i reprezentowanie Klientów w sprawach o zapłatę i zabezpieczenie wierzytelności przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
  4. reprezentowaniu Klientów w toku postępowania egzekucyjnego, w tym przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji i udział w czynnościach egzekucyjnych.